Obraz

Zobacz Ruch

Praca doktorska/Doctoral thesis 2018

"Wokól własnej osi" wystawa pracy doktorskiej.

21.06-11.07.2018, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Dobra 56/66, Warszawa.

Temat rozprawy: Wrażenie poznania. Akt twórczy jako akt poznania.

Promotor: prof. Leon Tarasewicz

Powrót do indeksu