Filozofia

Publikacje naukowe

Publikacje w dziedzinie sztuki i filozofii


Popularnonaukowe
Dzieła wybrane - wieloletni cykl dla magazynu Dobre Wnętrze, wywiady z wybitnymi polskimi artystami współczesnymi, współpraca Anda Rottenberg, Andrzej Starmach, Dorota Szaroszyk


Artykuły pokonferencyjne


Przestrzenie granic...w: T. Pękala (red.), Dystynkcje estetyczne- wyróżnienie i wykluczenie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s.135-156, ISBN 978-83-227-9354-1

Artysta i jego cień, czyli sztuka zapominania (na podstawie tekstu pt. Filozof i jego cień, M. Merleau-Ponti), w: T. Pękala (red.), Zapomniana sztuka - sztuka pamiętania, Wyd. UMCS, Lublin 2019, str. 167-178, 12 stron, ISBN 978-83-227-9215-5.

Parezja jako postawa Krzysztofa Wodiczki w przestrzeni publicznej w: Bogusław Dziadzia, Barbara Głyda-Żydek, Sabina Piskorek-Oczko (red.), Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej, Bielsko-Biała – Cieszyn 2015. ISBN: 978-83-64812-01-9

Uczniowie wybitnych wizualnie. Wystawa Zuzanny Ziółkowskiej w
Galerii Białej w Lublinie (współautor M. Skrzeczkowski) w: A. Zeidler-Janiszewska, M. Skrzeczkowski (red.), Odsłony nowoczesności, Próby z kulturoznawstwa krytycznego 2, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015. ISBN-978-83-63434-21-2

Powrót do indeksu